Ga naar de inhoud

New Year, New (Study) Me

Terwijl we het einde van het jaar naderen, is het tijd om vooruit te kijken naar een
gloednieuw hoofdstuk: het nieuwe jaar. Het is een kans voor een frisse start, nieuwe
ervaringen en natuurlijk, nieuwe voornemens. Laten we dit keer onze focus leggen op
school en schoolprestaties. Laten we niet alleen kijken naar wat we willen bereiken,
maar ook naar de psychologie achter het stellen van doelen en hoe we deze
voornemens kunnen handhaven zonder de handdoek in de ring te gooien. Hier zijn
enkele slimme voornemens om je te inspireren voor een succesvol nieuw schooljaar.

De psychologie achter nieuwjaarsvoornemens
Waarom maken we überhaupt voornemens voor het nieuwe jaar? Psychologisch gezien
is de overgang naar een nieuw jaar een natuurlijk keerpunt, een symbolische
gelegenheid om een frisse start te maken. Het stellen van doelen geeft ons een gevoel
van richting en controle over ons leven. Het is een kans om te groeien, te leren en beter
te worden. Het probleem ontstaat vaak wanneer onze voornemens te vaag zijn of
wanneer we te veel hooi op onze vork nemen. Psychologen stellen voor dat het stellen
van specifieke, haalbare doelen met een realistische tijdslijn de kans vergroot dat we ze
daadwerkelijk bereiken.

Waarom mislukken nieuwjaarsvoornemens?
Nieuwjaarsvoornemens, hoewel doordrenkt met goede bedoelingen, hebben de neiging
om vaak te mislukken, en deze mislukkingen kunnen worden toegeschreven aan
verschillende redenen:

Ten eerste zijn vaak de gestelde doelen te vaag. Voornemens als “gezonder leven” of
“meer sporten” missen vaak concrete actiestappen, waardoor het moeilijk is om
vooruitgang te meten.

Een andere veelvoorkomende valkuil is het hebben van te veel doelen tegelijkertijd. Het
verdelen van de aandacht over meerdere doelen kan leiden tot overweldiging en een
gebrek aan concentratie en toewijding.

Onrealistische verwachtingen vormen ook een struikelblok. Doelen zoals drastisch
gewichtsverlies binnen een korte periode kunnen demotiverend zijn als de
verwachtingen niet worden waargemaakt.

Een gebrek aan een concreet plan of strategie om doelen te bereiken, is een andere
reden voor mislukking. Het stellen van voornemens is slechts de eerste stap; zonder
duidelijk plan kunnen mensen vastlopen. Het ontbreken van onmiddellijke beloningen of
positieve feedback kan de motivatie ondermijnen. Als de beloningen van voornemens
ver weg lijken, kan dit leiden tot een gebrek aan doorzettingsvermogen. Te snel en te
veel willen is ook een veelvoorkomende valkuil. Het verlangen naar snelle resultaten kan
leiden tot teleurstelling, terwijl duurzame veranderingen tijd kosten. Externe druk kan ook
een negatieve invloed hebben op het succes van voornemens. Wanneer doelen worden
gesteld onder druk van anderen in plaats van intrinsieke motivatie, is de kans op
mislukking groter.

Ten slotte is regelmatige zelfreflectie cruciaal. Zonder zelfreflectie is het moeilijk om de
voortgang, successen en uitdagingen te evalueren en bij te sturen indien nodig.

  Hoe blijf je bij je voornemens?

  • Maak specifieke doelen: in plaats van ‘beter worden in wiskunde‘, kun je jezelf
   een specifiek doel stellen, zoals ‘mijn wiskundescores met 10% verbeteren’. Dit
   maakt je doel meetbaar en tastbaar.
  • Visualiseer succes: zie jezelf slagen. Sluit je ogen en visualiseer het gevoel van
   trots en voldoening als je je doelen bereikt. Dit kan je motivatie een boost geven.
  • Stapsgewijze aanpak: verdeel je doel in kleinere, behapbare stappen. Elke kleine
   overwinning brengt je dichter bij het uiteindelijke doel, wat motiverend werkt.
  • Betrek anderen: deel je doelen met vrienden, familie of klasgenoten. Het delen
   van je voornemens creëert een gevoel van verantwoordelijkheid en biedt
   ondersteuning.
  • Omarm fouten als kansen: het is menselijk om fouten te maken. Zie tegenslagen
   niet als het einde van de weg, maar als leermomenten. Pas je strategie aan en
   ga door.
  • Beloon jezelf: stel beloningen in voor het behalen van mijlpalen. Of het nu gaat
   om een kleine traktatie na een succesvolle studieweek of een ontspannende
   activiteit na het afronden van een project, het belonen van jezelf is belangrijk.

  Het nieuwe jaar is niet alleen een kans om betere cijfers te halen, maar ook om te
  groeien als persoon. Het komt vaak voor dat nieuwjaarsvoornemens in de eerste weken
  (of soms zelfs dagen) van januari toch lijken in te storten vanwege onrealistische doelen
  of een gebrek aan motivatie. Maak doordachte voornemens, begrijp de psychologie
  erachter, en laat dit jaar jouw jaar van succes zijn op school en daarbuiten!