Ga naar de inhoud
Voor docenten en leerlingen.

Gedragscode – voor jouw eigen veiligheid.

Wij willen graag dat iedereen aan wie De Bijlesgroep een dienst verleent tevreden is. Ook vinden we het belangrijk dat al onze docenten, begeleiders en trainers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. De gedragscode is bekend bij onze klanten en samenwerkingspartners en kan altijd worden teruggevonden via deze pagina.

Terugbelverzoek:

Gedragscode.

Alle docenten, begeleiders, trainers klanten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens De Bijlesgroep. Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden.

Gedragsregels voor leerlingen

Wij verwachten van de leerling een positieve en actieve houding. De leerling gaat op een respectvolle manier met de bijlesdocent om. Antisociaal gedrag wordt niet getolereerd.

– Toon respect en een positieve houding tegenover docenten en medeleerlingen.
– Vermijd alle vormen van pesten, agressie, discriminatie en ander antisociaal gedrag.
– Volg de aanwijzingen van de docent op.
– Behandel medeleerlingen en docenten met respect.
– Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en gedrag.
– Meld ongewenst gedrag bij de docent of via het meldpunt.

Gedragsregels voor docenten, begeleiders en trainers

 • Wees altijd een positief rolmodel.
 • Respecteer en bescherm de vertrouwensrelatie met de leerling.
 • Spreek op een respectvolle manier met leerlingen en ouders.
 • Behandel vertrouwelijke informatie altijd discreet.
 • Vermijd persoonlijk contact met leerlingen buiten de professionele setting.
 • Respecteer fysieke en emotionele grenzen van leerlingen.
 • Handhaaf een zakelijke en respectvolle communicatiestijl.
 • Voorkom elke vorm van ongepaste intimiteit of gedrag.
 • Creëer een positieve, stimulerende en belonende leeromgeving.
 • Behandel elke leerling met respect voor zijn of haar individuele eigenschappen.
 • Zorg voor een nette, professionele verschijning.
 • Handhaaf een veilige en respectvolle omgeving in de les.

Meldpunt voor Ongewenst Gedrag

Om de veiligheid en integriteit binnen De Bijlesgroep te waarborgen, hebben we een meldpunt ingesteld: melden@debijlesgroep.nl. Hier kunnen leerlingen, ouders en docenten terecht om eventuele zorgen of incidenten te melden. Deze meldingen worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld.

De Bijlesgroep zet zich in om een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. We verwachten dat iedereen die deel uitmaakt van ons bijlesinstituut zich houdt aan deze gedragscode en bijdraagt aan een positieve en veilige leerervaring.

Omgang met signalen van huiselijk geweld

Bij De Bijlesgroep hechten we groot belang aan de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen. In het geval van vermoedens of signalen van huiselijk geweld, hanteren we de volgende richtlijnen:

Herkenning van signalen: wij moedigen onze docenten aan alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld. Dit kunnen zowel fysieke tekenen zijn als veranderingen in gedrag of schoolprestaties.

Verantwoordelijke melding: indien een docent signalen van huiselijk geweld opmerkt, wordt dit discreet en verantwoordelijk gemeld aan een daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon binnen De Bijlesgroep of direct via ons speciale meldpunt (melden@debijlesgroep.nl).

Respectvolle benadering: het is van cruciaal belang dat elke situatie met de grootste zorg en respect wordt behandeld. We zorgen ervoor dat de betrokken leerling zich veilig en ondersteund voelt.

Doorverwijzing naar hulp: in gevallen waarin professionele hulp nodig is, zal De Bijlesgroep de leerling en/of de ouders doorverwijzen naar de juiste instanties voor verdere ondersteuning en hulp.

Veilige en ondersteunende omgeving: ons doel is om een veilige en ondersteunende leeromgeving te bieden waarin leerlingen zich vrij voelen om te praten over eventuele problemen thuis.

Actieprotocol: in geval van een melding van huiselijk geweld volgen we een duidelijk protocol om de veiligheid en het welzijn van de betrokken leerling te waarborgen.

Wij begrijpen het belang van een veilige omgeving voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en zijn zullen er alles aan doen om oudersteuning te bieden.