Meteen naar de inhoud

Gedragscode.

We houden het kort en simpel, zodat het voor iedereen duidelijk is. Wij willen graag dat iedereen aan wie De Bijlesgroep een dienst verleent tevreden is. Ook vinden we het belangrijk dat al onze docenten, begeleiders en trainers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. De gedragscode is bekend bij onze klanten en samenwerkingspartners en kan altijd worden teruggevonden via deze pagina. Alle docenten, begeleiders, trainers klanten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens De Bijlesgroep. Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden.

Gedragsregels docenten, begeleiders en trainers

 • De docent is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie ten opzichte van leerlingen.
 • De docent maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie.
 • De docent spreekt leerlingen (en ouders) aan op ongewenst gedrag.
 • De docent behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig.
 • De bijlesdocent zoekt geen privé contact met leerlingen.
 • De bijlesdocent raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van de leerling.
 • Online contact van de bijlesdocent met leerlingen en ouders is school-gerelateerd, zakelijk en in correct Nederlands.
 • De bijlesdocent veroorlooft zich geen intimiteiten met een leerling in geschrift, afbeelding, gebaar of aanraking.
 • De bijlesdocent maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen.
 • De bijlesdocent geeft duidelijk zijn/haar professionele grens aan als een leerling aandringt op intimiteit.
 • De bijlesdocent zorgt heel bewust voor een positieve uitstraling waarbij complimenten, stimulans en beloning kernwoorden zijn van de aanpak.
 • De bijlesdocent hanteert beleefdheidsvormen naar de leerlingen toe en behandelt ze met respect ten aanzien van hun eigenheid en ontwikkeling.
 • De bijlesdocent hanteert een net en zorgvuldig taalgebruik naar de leerlingen toe.
 • Als bijlesdocent zorg je actief voor een sfeer van rust en veiligheid. Brutaliteit, agressiviteit en ongedisciplineerdheid bij kinderen bestrijd je actief, zorgvuldig en professioneel.
 • De kleding van de bijlesdocent moet zodanig zijn, dat er geen aanstoot aan genomen kan worden.

Gedragsregels leerlingen

Wij verwachten van de leerling een positieve en actieve houding. De leerling gaat op een respectvolle manier met de bijlesdocent om. Antisociaal gedrag wordt niet getolereerd. Concreet zien wij het volgende gedrag als onaanvaardbaar of als antisociaal:

 • pesten
 • bedreiging
 • lichamelijk en/of fysiek geweld
 • agressie
 • discriminatie
 • ongewenste intimiteiten
 • stelen
 • vernieling
 • schelden en vloeken
 • arrogant en/of respectloos gedrag
 • aanhoudend storend gedrag tijdens het werken

Consequenties:

Wanneer een leerling een gedragsregel overtreedt, corrigeert de docent hem/haar. Er wordt dan verwacht dat de leerling stopt met datgene wat hij/zij doet. Wanneer een leerling een gedragsregel overtreedt, geldt de volgende procedure:

 1. De leerling wordt gewaarschuwd
 2. De leerling krijgt een laatste waarschuwing
 3. De docent beëindigt de bijles. De Bijlesgroep neemt contact op met de ouders/verzorgers.