Ga naar de inhoud

De Bijlesgroep is lid van de LVSi

De Bijlesgroep is vanaf nu lid van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSi)! Als instituut wordt je niet zomaar lid van deze vereniging. Om lid te worden van dit kwaliteitsinstituut toetst de LVSi haar leden op een aantal pedagogische kwaliteitseisen, betrouwbaarheid en veiligheid. Het allerbelangrijkste is daarbij dat het instituut een omgeving creëert waar de leerling zich op z’n gemak voelt, vertrouwen krijgt en wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

We zijn dan ook ontzettend trots dat we vanaf nu aangesloten zijn bij de LVSi. Als je kiest voor een aangesloten instituut, dan kies je voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Zekerheid

Omdat je de garantie hebt dat het instituut voldoet aan strenge kwaliteitseisen en richtlijnen, gebaseerd op de eisen die het basis- en voortgezet onderwijs stelt aan zowel de docenten en begeleiders als het didactisch en pedagogisch beleid van het instituut.

Betrouwbaarheid

Omdat de kwaliteit van een instituut voortdurend gewaarborgd wordt door de controlerende rol van de LVSi. Ook kent de LVSi een heldere en integere klachtenprocedure waarbij een onafhankelijke klachtencommissie in samenwerking met een jurist kan bemiddelen en adviseren.

Kwaliteit

Omdat een LVSi-instituut voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van didactiek en pedagogiek.De gekwalificeerde begeleiders en docenten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van alle facetten van het onderwijs en huiswerkbegeleiding en onderhouden nauwe contacten met de school zodat een optimale begeleiding van de leerling gewaarborgd is.

De LVSi is de enige instelling in Nederland die op onafhankelijke wijze zekerheid en controle biedt omtrent de kwaliteit van studiebegeleiding.