Ga naar de inhoud

Alle informatie over de doorstroomtoets op een rijtje | voor groep 8

De eindtoets wordt afgeschaft. Vanaf dit schooljaar maken leerlingen uit groep 8 van de basisschool al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. Er zijn verschillende soorten doorstroomtoetsen. Zo heb je de CITO-toets en de IEP-toets, maar ook de DIA-toets, de AMN Doorstroomtoets of de DOE-toets. In oktober 2023 wordt duidelijk welke van deze doorstroomtoetsen zijn goedgekeurd door het College van Toetsen en Examens (CvTE). Dan kan de school van jouw kind dus een definitieve keuze maken.

Wat houdt de doorstroomtoets precies in?
 1. Het is een duidelijk signaal van doorlopende ontwikkeling: de naamswijziging van eindtoets naar doorstroomtoets benadrukt dat de groei van een leerling niet stopt na het maken van deze toets in groep 8. Iedereen moet voortdurend de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
 2. Omdat de doorstroomtoets al in februari wordt afgenomen, kunnen leerlingen zich nu eerder aanmelden. Er komt nu namelijk één aanmeldweek, met gelijke kansen voor iedereen: in de nieuwe situatie hebben alle leerlingen één week om zich aan te melden voor de middelbare school. Dit betekent dat iedereen gelijke kansen krijgt om een plek op de school van zijn of haar voorkeur te bemachtigen, die past bij het schooladvies dat je hebt ontvangen.
Hoe verloopt het schooljaar 2023-2024?
 • Scholen melden zich aan voor de doorstroomtoets tussen 1 oktober en 15 november.
 • Tussen 10 en 31 januari ontvang jij als leerling jouw voorlopig schooladvies.
 • In de eerste twee weken van februari maak je de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart krijgen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 24 maart ontvangen jij en jouw ouders het definitieve schooladvies van de middelbare school.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich gelijktijdig aan op de middelbare school met hun definitieve advies.
doorstroomtoets
Belangrijke aandachtspunten:
 • Als jouw toetsadvies hoger uitvalt dan je voorlopige schooladvies, zal de school jouw definitieve advies aanpassen en verhogen indien dit in jouw belang is. De school moet dit dan goed motiveren.
 • De Centrale Eindtoets stopt. Scholen krijgen nu de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende doorstroomtoetsen uit een landelijk aanbod.
Waar bestaat de doorstroomtoets uit?

De doorstroomtoets bestaat uit drie verplichte onderdelen:

 • Taal | Lezen (begrijpend lezen)
 • Taal | Taalverzorging (spelling en leestekens)
 • Rekenen

Lezen

Het onderdeel Lezen toetst leerlingen op verschillende vragen over teksten. Hierbij moeten ze bijvoorbeeld de betekenis van moeilijke woorden uit de tekst achterhalen en vragen over de inhoud van de tekst beantwoorden. Ook worden delen van de tekst samengevat of moeten ze de beste samenvatting kiezen uit een aantal meerkeuze-opties. De teksten voor dit onderdeel zijn aansprekend en iets korter dan voorheen in de Cito eindtoetsen. Alle vragen zijn in de vorm van meerkeuzevragen.

Taalverzorging

Dit onderdeel richt zich op spelling en het correcte gebruik van leestekens, zowel bij werkwoorden als niet-werkwoorden. Taalverzorging bestaat uit zowel meerkeuzevragen als open vragen, waarbij spelling onder andere wordt getoetst met een dictee.

Rekenen

De rekenopgaven omvatten de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Wat nieuw is bij deze doorstroomtoets, is dat de rekenopgaven minder talig zijn. Hierdoor kunnen alle kinderen echt laten zien hoe goed ze zijn in rekenen.

naar www.rijksoverheid.nl

Onze doorstroomtoetstraining:

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de doorstroomtoets, bieden wij een speciaal ontwikkelde training aan. Onze ervaren docenten begeleiden leerlingen bij het versterken van hun vaardigheden in Taal, Lezen, Taalverzorging en Rekenen. De trainingen richten zich op het vertrouwd raken met de vraagstelling en het type opgaven in de doorstroomtoets.

Onze aanpak is persoonlijk en gericht op de individuele behoeften van elke leerling. We bieden uitgebreide oefeningen en praktische tips om zelfvertrouwen te vergroten en de beste resultaten te behalen. Hiermee willen we iedere leerling de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen en zijn of haar talenten te benutten.

Aanmelden voor onze doorstroomtoetstrainingen:

Wil je ervoor zorgen dat jouw kind goed voorbereid is op de doorstroomtoets en met vertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs kan zetten? Schrijf je nu in voor onze doorstroomtoetstrainingen! Onze trainingen zijn informatief en ondersteunend, zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op deze belangrijke toets.

Voor meer informatie en om je in te schrijven voor onze trainingen, stuur een mailtje naar info@debijlesgroep.nl of app ons. Samen zorgen we ervoor dat jouw kind klaar is voor de doorstroomtoets en het volgende hoofdstuk van zijn of haar onderwijsreis met succes kan beginnen!